You are here

Dary dla powodzian dotarły do celu

W dniu 29 czerwca Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka przekazała dary rzeczowe dla powodzian Gminie Łubnice w województwie świętokrzyskim. Wybór Gminy Łubnice do wsparcia rzeczowego podyktowany był tym, że województwo świętokrzyskie bardzo ucierpiało podczas tegorocznego kataklizmu. Pod wodą znalazło się aż 12 miejscowości czyli ok. 80% powierzchni Gminy.

Wójt Gminy, Pani Anna Krystyna Grajko w rozmowie z Prezesem Fundacji o. Bogdanem Dufajem podkreśliła, że: „Bez długofalowej pomocy ludzie sobie tutaj nie poradzą – żyją i utrzymują się z rolnictwa, hodowli zwierząt i ogrodnictwa. Powódź na terenie tej miejscowości spowodowała ogromne straty i spustoszenie. Woda zniszczyła wszystko, a ludzie nawet jeśli otrzymają jednorazowe zasiłki, to do przyszłego roku, aż nie zbiorą przyszłorocznych upraw, nie będą mieli z czego żyć”.

Z polecenia Wójta Gminy, transport z darami udał się do miejscowości Czarzyzna, która została zalana dwukrotnie. Mieszkańcy wsi Czarzyzna czekali na transport z darami już od rana. Przy rozładunku darów w poczcie czoła pomagali i dorośli i dzieci. Transport pełen był żywności, wody pitnej, ubrań, pościeli, słodyczy, chemii gospodarczej oraz środków czystości o łącznej wartości ok. 10 tys. złotych.

Radość mieszkańców była bardzo wielka. Dzieci ucieszyły się ze słodyczy i zdrowej żywności dorośli zaś z wody pitnej, ubrań, pościeli i środków czystości.

„Pomoc dla powodzian napływa coraz rzadziej a wśród nas są rodziny, które do tej pory nie powróciły do swoich rodzinnych domów” tak poinformował nas sołtys Czarzyzny.

Poruszeni tą wypowiedzią jeszcze raz zwracamy się do wszystkich ludzi o pomoc finansową i rzeczową dla powodzian. Pozwólmy powodzianom rozpocząć życie od nowa z nadzieją, że się uda.

Środki pieniężne należy przekazywać na nr konta 16 1240 6292 1111 0010 3267 4630 z dopiskiem „POMOC DLA POWODZIAN 2010”.

Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom za pomoc w organizacji akcji dla powodzian. Stokrotne podziękowania kierujemy do:

  • osób indywidualnych za dary w postaci ubranek dla dzieci, ubrań dla dorosłych, koców, pościeli, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów higienicznych
  • uczniom Pijarskiej Szkoły w Warszawie za inicjatywę zbiórki pieniężnej (2800 zł)
  • Firmie Nutricia Polska Sp. z o.o. za przekazanie zdrowej żywności dla najmłodszych
  • Firmie Peugeot Polska Sp. z o.o. za bezpłatne użyczenie auta do przewozu darów
  • Drukarni Delta za wykonanie tablic magnetycznych na auto przewożące dary
  • Wydawcy Gazety CREATIVE DESIGN za opracowanie projektu informacji i opublikowanie ich w bezpłatnej Gazecie Reklamowej
  • www.czasdzieci.pl portalowi informacyjno – rozrywkowemu dla dzieci i rodziców za zamieszczenie ogłoszenia
  • www.siepomaga.pl portalowi społecznościowemu za zamieszczenie celu zbiórki