You are here

SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE ze zbiórki publicznej prowadzonej Przez Fundację Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza w okresie 08.06.2010 - 31.05.2011 na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży z terenu południowej Polski dotkniętych skutkami powodzi, mającej miejsce w Polsce w maju 2010 r.

Plik do pobrabia: Sprawozdanie