You are here

Klaudiusz w "Zabajce"


od 27 maja przez dwa tygodnie nasz podopieczny Klaudiusz przebywał w ośrodku "Zabajka" na turnusie rehabilitacyjnym. Pobyt Klaudiusza udało się zorganizować dzięki ofiarności wielu osób, które przez portal SiePomaga zbierały niezbędne fundusze. Fundacja zorganizowała i opłaciła transport chłopca. Cieszymy się, że tyle osób mogło przyczynić się do radości chłopca z wyjazdu. Mamy nadzieję, że po ćwiczeniach wymagających wiele wysiłku Klaudiusz mógł także odpocząć wśród zieleni w towarzystwie innych dzieci.