You are here

KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” ogłasza Konkurs na przygotowanie projektu Kartki Bożonarodzeniowej
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ze Szkoły Zakonu Pijarów w Warszawie. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie w formie plastycznej projektu kartki świątecznej dla Organizatora Konkursu – Fundacji „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza” zawierającej motywy świąteczne.

Regulamin Konkursu

Forma wykonania prac – dowolna technika plastyczna.

 1. Format prac powinien być dostosowany do formatu kart świątecznych – nie może przekraczać formatu A4.
 2. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie dwie prace.
 3. Na Konkurs nie można przesyłać prac adaptowanych (kopiowanych, wzorowanych).
 4. Każda praca musi mieć dołączoną (z–tyłu pracy) metrykę zawierającą następujące dane:
  • imię i nazwisko autora pracy
  • wiek
  • profil klasy
 5. Termin składania prac mija 13 listopada br. Prace należy złożyć w zaklejonych kopertach w biurze Fundacji z dopiskiem na kopercie Konkurs Plastyczny – „Moja Świąteczna Kartka Bożonarodzeniowa”.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia.
 7. Informacje o wynikach i przebiegu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.fundacja.pijarzy.pl oraz na www.warszawa.pijarzy.pl

Nagrodę główną i upominki w Konkursie określa i zapewnia Organizator Konkursu Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza”.

Spośród wszystkich kartek wybierzemy najciekawsze i wydrukujemy w kilku tysiącach egzemplarzy.