You are here

TPG – głuchoniewidomi

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka zorganizowała warsztaty promujące Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Dzięki warsztatom uczniowie gimnazjum zapoznali się z problemami i potrzebami osób o takiej niepełnosprawności. Osoba głuchoniewidoma nie jest w stanie zrekompensować uszkodzenia słuchu wzrokiem (jak niesłyszący), ani wzroku - słuchem (jak niewidomi). Potrzebuje więc ona specjalnej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego, w kontaktach międzyludzkich, w kształceniu się oraz w podejmowaniu i wykonywaniu pracy. Taką pomocą służą głuchoniewidomym przeszkoleni tłumacze-przewodnicy. Podczas warsztatów młodzież poznała  alfabet punktowy do dłoni (każdej literze alfabetu odpowiada punkt na palcach), który został rozpowszechniony wśród polskich głuchoniewidomych.