You are here

Warsztaty dla mam

 Na pewno starasz się być najlepszą matka jaką być potrafisz. Wykorzystujesz swoją wiedzę i intuicję. Proponujemy Ci uzupełnienie tej wiedzy i umiejętności oraz możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych.Fundacja zaprasza 6-7 czerwca wszystkie chętne Mamy na warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych i budowania relacji z własnym dzieckiem "Ja i moje dziecko", na którym:

·  poszukamy nowych możliwości kontaktu z dzieckiem,

·  nauczymy się wspierania dziecka w rozwoju umysłowym, emocjonalnym, społecznym,

·  poszukamy nowych sposobów pomagania dziecku w sytuacjach trudnych,

·  zastanowimy się jak uczyć dziecko samodzielności i zaradności,

·nauczymy się jak wychować dziecko do odpowiedzialnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
C Warsztaty poprowadzi psycholog p. Teresa Grąziewicz-Jóźwik, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, autorka warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli, z kilkunastoletnim doświadczeniem w ich realizacji.
Warsztaty odbędą się w Szkole Pijarskiej w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 w godzinach 18-20 w piątek oraz 9-18.30 w sobotę. Koszt 100 PLN. Zapisy prowadzimy do dnia 30 maja na recepcji Szkoły, pod mailem oraz pod numerem tel. 022 841 58 44.