You are here

Ostatnie dary dla powodzian

W dniu  19 maja 2011, Fundacja przekazała  ostatnie  dary dla powodzian. Tym razem dotarliśmy do Gminy Szczucin leżącej w dorzeczu górnej Wisły, która ucierpiała podczas powodzi w 2010r. Fundacja przekazała Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środki czystości i chemię gospodarczą o wartości ok.9000zł, a także zebrane w ramach zbiórki publicznej dary rzeczowe: zeszyty, długopisy, ołówki, farby, kredki, flamastry przybory szkolne zeszyty, książki, zabawki i odzież. Pomimo, wydawałoby się odległego czasu od ubiegłorocznej powodzi, mieszkańcy zalanych terenów nadal borykają się z kłopotami spowodowanymi zalaniem ich dobytku. Cieszymy się, że dzięki tym,  którzy wsparli nasza akcję w zarówno formie finansowej jak  rzeczowej mogliśmy choć trochę pomóc.  Wszystkim  ludziom dobrego serca serdecznie dziękujemy, a mieszkańcom zalanych terenów życzymy aby nie musieli więcej walczyć z takim żywiołem .