You are here

Ojciec potrzebny od zaraz

Fundacja realizuje jako partner wraz ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka, Inicjatywą tato.net oraz Radiem Plus Józef projekt pn. „Ojciec potrzebny od zaraz – cykl warsztatów przygotowujących mężczyzn do roli dobrego rodzica.” W ramach projektu odbędą się bezpłatne warsztaty dla ojców oraz dla starszej młodzieży męskiej, które będą kształtowały i wzmacniały umiejętności i postawy niezbędne do bycia dojrzałym i dobrym rodzicem. Powstanie również grupa wsparcia – Krąg Ojców, która będzie wspierała poszczególnych uczestników w realizacji konkretnych działań podjętych przez nich na polu życia rodzinnego.

Warsztaty odbędą się 23 i 24 października – w piątek od godz. 18 do 21 oraz w sobotę od godz. 9 do 18Szkole Kolegium Zakonu Pijarów przy ul. Gwintowej 3 w Warszawie.

Informacje i zapisy u organizatora w Stowarzyszeniu Edukacja i Nauka: tel. 022 499 67 90

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.