You are here

Zielona Szkoła

Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka wsparła finansowo wyjazd młodzieży Zespołu Szkół Specjalnych Nr 101 w Poznaniu na "zieloną szkołę" do Jastrzębiej Góry. Uczniowie ze  Szkoły Przysposabiającej do Pracy,  to młodzież o różnych dysfunkcjach, często pochodząca ze środowisk ubogich. Szkoła także nie dysponuje odpowiednimi środkami aby dofinansować  swoich wychowanków. Dla wielu z nich ten udział w takiej imprezie to nie tylko nauka, ale także okazja do wyjazdu i wypoczynku w grupie osób, z którymi czują się dobrze.  Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do zrealizowania planów i wnieść  radość do ich życia.